2008/08/30

Kotona - taas, jälleen, viimein?


Hotelli oli lupausten mukaisesti viihtyisä, kaunis ja romanttinen. Nautimme siellä lepäämisestä ja nukkumisesta alusta alkaen.

The hotel was pleasant, beautiful and romatinc, just as promised. We enjoyed ourselves there from the day one.


Hotellin ympäristö oli rauhallista ja kalliin oloista asuinaluetta. Rikkinäisen pinnoitteen ei pidä antaa hämätä.

The area surrounding the hotel was calm and expensive residental area. Don't let the broken road fool you.
Vain käveleksimällä ympäriinsä jokirannassa nautitun lounaan jälkeen kohtasimme tuttuja näkyjä oppikirjoista.

Only by just walking about after having lunch by the river we saw familiar things from school books.

Ei ollut mitään keinoa välttää historiaa edes poistumalla takavasemmalle hotellin suuntaan.

There was no way to avoid history even when trying to return to the hotel.
Onneksi melkein nurkan takaa löytyi lisää ovia avattaviksi lomallamme.

Luckily just around the corner there were more door to be opened during our holiday.

No comments: